Odpady, dekontaminácia, sanácia, likvidácia ropného znečistenia, zneškodňovanie a likvidácia odpadov, recyklácia stavebných odpadov, geologický a hydrogeologický prieskum, predaj piesku, štrku, kameniva, dekontaminácia betónov a stavebných sutí, environmentálna škoda, environmentálne škody, analýza rizika znečisteného územia, analýzy rizika, východisková správa IPKZ, IPKZ Služby Katalóg odpadov Kvalita Cenník Kontakt Webmail English
ENVIRONCENTRUM, s.r.o. - Košice, stavebný odpad, geologické práce, sanácia environmentálnej záťaže, geologický prieskum životného prostredia, recyklácia stavebných odpadov, drobný stavebný odpad, príjem odpadu, zber odpadov, ostatné odpady, nebezpečné odpady, likvidácia odpadu, zneškodnenie odpadov, sanácie, dekontaminácia, odber vzoriek, analýza rizík
AKTUALITY:

platí od:08.07.2022
Asfaltový recyklát 0-32 mm je vypredaný.

platí od:06.07.2022
Vážení zákazníci, odber odpadu na recyklačnom stredisku, pri platbe v HOTOVOSTI, je možný iba v čase do 15:30. Bezhotovostné platby kartou neprijímame.

platí od:11.05.2022
Betónový recyklát a asfaltový recyklát 32-63 mm sú aktuálne vypredané. Ak máte otázku k stavebným odpadom a recyklátu, volajte:
0905 496 769.

Recyklačné stredisko KE-Traťová ul. otvorené Po-Pia od 7:00 do 15:30.

POZOR, NOVINKA!!! Prevezmeme od Vás drevný odpad. V našom zariadení na zber odpadov v Krásnej prevezmeme nasledujúce druhy odpadov: drevo, drevený nábytok aj v celku, sklo, obaly z dreva a zo skla, drevené odrezky, odpadové rezivo. Odpad musí spĺňať kvalitatívne požiadavky. Pre viac informácií kliknite sem. Pre mapu polohy nášho recyklačného strediska kliknite sem.

DOTAZNÍK
spokojnosti zákazníkov

Vážený obchodný partner,
neustále sa pokúšame zlepšovať naše služby a preto sa potrebujeme dozvedieť, čo si o nich myslíte. Boli by sme radi, keby ste sa mohli venovať pár minút nasledujúcim otázkam. Vaše ohodnotenie našej práce je pre nás dôležitým ukazovateľom v procese ďalšieho zlepšovania vzťahov so zákazníkmi.

Firma:

Ohodnoťte našu spoločnosť s použitím hodnotiaceho rozsahu ako v škole:

1 - výborný
2 - chválitebný
3 - dobrý
4 - dostatočný
5 - nedostatočný

Ak niektorú položku nie je možné oznámkovať, nechajte ju, prosím, bez známky.

Známka spokojnosti 1 2 3 4 5
1. Naša vzájomná spolupráca vo všeobecnosti
2. Schopnosť plniť dohodnuté termíny
3. Úplnosť dodávok služieb
4. Vybavovanie reklamácií
5. Prístup a ochota našich pracovníkov
6. Ochota riešiť neštandardné požiadavky
7. Cenová politika
8. Kvalita služieb
9. Dodržiavanie zásad ochrany životného prostredia
10. Dodržiavanie zásad BOZP našimi pracovníkmi
11. Informačný obsah a prehľadnosť firemnej web stránky

ANTISPAMOVÝ PRVOK - zaškrtnite políčko Nie som robot

Pri hodnotiacej známke 3,4,5 napíšte, prosím, aj zdôvodnenie do podnetov na zlepšenie.

Vaše ďalšie podnety pre naše zlepšenie:
 
Upozornenie:
Odoslaním tohto formulára dávate svoj súhlas s administratívnym spracovaním uvedených údajov pre účely vyhodnotenia úrovne spokojnosti zákazníkov. Uvedené údaje slúžia výhradne ako zdroj informácií pre skvalitňovanie nami poskytovaných služieb.

ENVIRONCENTRUM, s.r.o. - Košice, stavebný odpad, geologické práce, sanácia environmentálnej záťaže, geologický prieskum životného prostredia, recyklácia stavebných odpadov, drobný stavebný odpad, príjem odpadu, zber odpadov, ostatné odpady, nebezpečné odpady, likvidácia odpadu, zneškodnenie odpadov, sanácie, dekontaminácia, odber vzoriek, analýza rizík
ENVIRONCENTRUM, s.r.o.
Rastislavova 58
040 01 Košice

IČO: 31681794
IČ DPH: SK2020506466
DIČ: 2020506466

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka: 3889/V

tel.:+421 55 6770700
fax:+421 55 6770800

stavebné odpady
tel.:0905 496 769Naša spoločnosť zaviedla a používa systém manažérstva kvality a environmentu podľa noriem ISO 9001 a ISO 14001.
aktualizované 04.08.2022