Odpady, dekontaminácia, sanácia, likvidácia ropného znečistenia, zneškodňovanie a likvidácia odpadov, recyklácia stavebných odpadov, geologický a hydrogeologický prieskum, predaj piesku, štrku, kameniva, dekontaminácia betónov a stavebných sutí, environmentálna škoda, environmentálne škody, analýza rizika znečisteného územia, analýzy rizika, východisková správa IPKZ, IPKZ

ENVIRONCENTRUM, s.r.o. - odpady, likvidácia, zneškodnenie odpadov, recyklácia stavebných odpadov, sanácia, dekontaminácia, nebezpečný odpad, sanácie geologického prostredia, geologický prieskum, environmentálna škoda, environmentálne škody, analýza rizika znečisteného územia, analýzy rizika, východisková správa IPKZ, IPKZ, riešenie zosuvových území, mikropilóty, štrk, piesok, kamenivo, biodegradácia, mobilný drvič, demolácia, búracie práce, voda, ropa, oil decontaminations, bioremediations, solid waste recovery, advisory and consulting services, štrk, piesok, kamenivo

Domov Služby Katalóg odpadov Kvalita Cenník Kontakt Linky English Webmail

Naša spoločnosť zaviedla a používa systém manažérstva kvality a environmentu podľa noriem ISO 9001 a ISO 14001.IČO: 31681794
IČ DPH: SK2020506466
DIČ: 2020506466
tel.:+421 55 6770700
fax:+421 55 6770800

stavebné odpady
tel.:0905 496 769

aktualizované 04.06.2019

DOTAZNÍK
spokojnosti zákazníkov

Vážený obchodný partner,
neustále sa pokúšame zlepšovať naše služby a preto sa potrebujeme dozvedieť, čo si o nich myslíte. Boli by sme radi, keby ste sa mohli venovať pár minút nasledujúcim otázkam. Vaše ohodnotenie našej práce je pre nás dôležitým ukazovateľom v procese ďalšieho zlepšovania vzťahov so zákazníkmi.

Firma:

Ohodnoťte našu spoločnosť s použitím hodnotiaceho rozsahu ako v škole:

1 - výborný
2 - chválitebný
3 - dobrý
4 - dostatočný
5 - nedostatočný

Ak niektorú položku nie je možné oznámkovať, nechajte ju, prosím, bez známky.

Známka spokojnosti 1 2 3 4 5
1. Naša vzájomná spolupráca vo všeobecnosti
2. Schopnosť plniť dohodnuté termíny
3. Úplnosť dodávok služieb
4. Vybavovanie reklamácií
5. Prístup a ochota našich pracovníkov
6. Ochota riešiť neštandardné požiadavky
7. Cenová politika
8. Kvalita služieb
9. Dodržiavanie zásad ochrany životného prostredia
10. Dodržiavanie zásad BOZP našimi pracovníkmi
11. Informačný obsah a prehľadnosť firemnej web stránky

ANTISPAMOVÝ PRVOK - zaškrtnite políčko Nie som robot

Pri hodnotiacej známke 3,4,5 napíšte, prosím, aj zdôvodnenie do podnetov na zlepšenie.

Vaše ďalšie podnety pre naše zlepšenie:
 
Upozornenie:
Odoslaním tohto formulára dávate svoj súhlas s administratívnym spracovaním uvedených údajov pre účely vyhodnotenia úrovne spokojnosti zákazníkov. Uvedené údaje slúžia výhradne ako zdroj informácií pre skvalitňovanie nami poskytovaných služieb.

ENVIRONCENTRUM, s.r.o. - odpady, likvidácia, zneškodnenie odpadov, recyklácia stavebných odpadov, sanácia, dekontaminácia, nebezpečný odpad, sanácie geologického prostredia, geologický prieskum, environmentálna škoda, environmentálne škody, analýza rizika znečisteného územia, analýzy rizika, východisková správa IPKZ, IPKZ, riešenie zosuvových území, mikropilóty, štrk, piesok, kamenivo, biodegradácia, mobilný drvič, demolácia, búracie práce, voda, ropa, oil decontaminations, bioremediations, solid waste recovery, advisory and consulting services, štrk, piesok, kamenivoí

AKTUALITY:

POZOR AKCIA!!!
asfaltový recyklát frakcie 0-63mm 1,30EUR s DPH/t a betónový recyklát frakcie 0-32mm 1,30EUR s DPH/t. Akcia trvá do vypredania zásob.

Prevádzková doba na Recyklačnom stredisku Košice-Krásna, Traťová ulica je v Po-Pia od 7:00 do 15:30.

Ak máte otázku k stavebným odpadom a recyklátu, volajte:
0905 496 769.

POZOR, NOVINKA!!! Od 01.03.2019 od Vás prevezmeme drevný odpad ZADARMO. Pre viac informácií kliknite sem. Pre mapu polohy nášho recyklačného strediska kliknite sem.

Informácie týkajúce sa stavebných odpadov a recyklovaného materiálu získate výlučne na tel.č.: 0905 496 769

Prenájom mini drviča Resta 350x110 na spracovanie drobnej stavebnej sute (omietka, tehly, betón) a podobných stredne tvrdých materiálov. Denná kapacita zariadenia cca 5-7 t/deň. Kontakt:0905 652 203.
drvič drobnej stavebnej sute
Cena prenájmu 25 EUR/deň (aj začatý) bez DPH.Viac informácií tu.

Prevádzkujeme v Krásnej zariadenie na zber odpadov pre nasledujúce druhy odpadov: drevo, drevený nábytok aj v celku, sklo, obaly z dreva a zo skla, odpadová kôra a korok, piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo. Odpad musí spĺňať kvalitatívne požiadavky.

Mobilným drvičom stavebného odpadu RESTA DCJ 900x600 spracujeme stavebný odpad priamo u Vás.
Technické parametre: vstup: 800x600x500
výstup: 0 – 250 mm výkon: 80 - 200 t/h
hmotnosť: 29 t

2003-2018(c) ENVIRONCENTRUM, s.r.o.